Na poslední setkání v letošním školním roce jsme se těšili moc - Martin s Luckou si pozvali kamarády ze školy a společně pro nás připravili soutěže ze zdravovědy. Sice jsme měli trému, ale většinu úkolů jsme zvládli. Byli jsme pochválení a také jsme dostali sladkou odměnu. Už se těšíme, až se příští rok zase s Luckou a Martinem na kroužku setkáme.