Dopravní výchova

V rámci projektového dne Dopravní výchova jsme strávili  25. října část dopoledne s p. Jelínkovou - lektorkou Besipu. Společně jsme si zopakovali základní pravidla bezpečnosti při pohybu na komunikacích. Znovu jsme si připomněli dopravní značky,  pravidla přednosti v jízdě na křižovatkách, zopakovali jsme si vše o potřebné výbavě kola a cyklisty.

Na jaře příštího roku opět pojedeme na dopravní hřiště do Havlíčkova Brodu, kde si budeme moct svoje dovednosti vyzkoušet i v praxi. Čtvrťáci navíc budou psát test a po úspěšném absolvování obdrží řidičský průkaz cyklisty.