Na poslední setkání v letošním školním roce jsme se těšili moc - Martin s Luckou si pozvali kamarády ze školy a společně pro nás připravili soutěže ze zdravovědy. I když jsme věděli z loňska, co nás přibližně čeká, stejně jsme měli trému a starost, abychom vše dobře zvládli. Byli jsme pochválení a také jsme dostali sladkou odměnu.

Maturanti Martin s Luckou budou po prázdninách studovat na vysoké škole, a proto kroužek Zdravovědy převezme Kristýnka Holasová, se kterou jsme se už všichni seznámili.

Lucce a Martinovi děkujeme, přejeme jim hodně úspěchů v osobním i studentském životě a těšíme, že jim na konci příštího školního roku předvedeme, co jsme se naučili s Kristýnkou.