Dne 21. -22.6. se žáci s paní učitelkou vypravili na výlet do malebné obce v Železných horách- Úhrov.

V místním obecním úřadě nás přivítal pan starosta F. Sojka s paní hospodářkou a měli pro nás připravenou malou soutěž , ve které děti poznávaly starodávné předměty a nástroje používané v domácnosti i hospodářství. Všichni na závěr dostali sladkou odměnu.

Večer jsme opekli buřty u rybníku Čeperka . Také jsme viděli staré hradiště.

Druhý den jsme navštívili informační centrum, kde se děti dozvěděly o zajímavé historii obce.

Výlet se vydařil.