Zastávka Klimatouru v Rozsochatci

Ve čtvrtek 19. června probíhala druhá etapa 3. ročníku ekologické cykloštafety Klimatour. Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta s dlouholetou tradicí v Německu i Rakousku. Poprvé překročila hranice Kraje Vysočina v červnu 2012 a její trasa končila v Dalešicích. V minulém roce byla při slavnostním zahájení štafeta předána z Dalešic do Koněšína a odtud putovala s pelotonem až do Křižánek.

Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života. Peloton cyklistů, skládající se z organizátorů akce, partnerů z Dolního Rakouska, místních školáků a obyvatel, postupně projede a propojí obce a města na Vysočině. Starostové si mezi sebou předávají symbolickou štafetu – dárek představující sousedský pozdrav jedné obce té následující.

V tento den peloton zamířil ze Ždírce nad Dobravou, do Libice nad Doubravou a v odpoledních hodinách pokračoval do Rozsochatce, po cestě se k jezdcům připojilo též několik rozsochateckých cyklistů.  Společně vjeli do cíle druhé etapy v areálu zámku v Rozsochatci. Penzion Zámek - Rozsochatec k této příležitosti zpřístupnila majitelka Jitka Greifová, též poskytla ubytování pro některé cyklisty. Zbytek výpravy, která v Rozsochatci trávila noc, byla ubytovaná v základní škole a rakouští hosté byli ubytováni na usedlosti Gerstein nedaleko Rozsochatce. Účastníky Klimatouru přivítal pan starosta obce Václav Havelka. Se skupinou přijeli někteří zástupci Kraje Vysočina radní pan Ing. Bc. Martin Hýský, vedoucí Odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Kraje Vysočina pan Petr Holý a ze stejného odboru byl přítomen též pan Luděk Hrůza. Jako zástupci partnerů z Dolního Rakouska přijela paní Marlene Roupec a za Úřad dolnorakouské zemské vlády pan Karl Trischler. Na uvítanou přítomným zahráli několik skladeb Trubači z Liščího vršku, na oplátku hosté zazpívali hymnu Klimatouru a po té se všichni přesunuli do místní základní školy. Zde se uskutečnilo slavnostní sázení lípy Svobody a přátelství. Vhodný druh stromu dodalo zahradnictví Křesťan z Havlíčkova Brodu, jehož zaměstnanci pomohli i s odbornou výsadbou. Děti ze základní školy, pak překvapily hosty znalostí hymny Klimatouru, kterou si u stromu společně všichni zazpívali. Následoval návrat do zámku, kde pro hosty bylo přichystáno pohoštění. Výborná jelení guláš uvařil pro všechny pan Marian Polanský, člen Honební společnosti Rozsochatec- Čachotín. O doplňování tekutin se postaral místní hostinský pan Aleš Dobrovolný, obsluhu při pohoštění zajistily členky českého svazu žen v Rozsochatci, o technické zázemí a organizaci se postarali zastupitelé obce. Po krátkém odpočinku následovalo krátké povídání o historii obce s kronikářkou obce Lenkou Hyršovou a po té se přítomní odebrali na procházku v zámeckém parku. Tento den byl ukončen posezením u ohýnku s opékáním uzeniny a hudebním doprovodem pana Jiřího Votavy, který hrál na harmoniku, k hudebnímu vystoupení se přidali též hosté, kteří s sebou měli rovněž několik hudebních nástrojů.

Následující den ráno se všichni opět sešli v základní škole, kde měli žáci připravené opět malé kulturní vystoupení a tvořivou dílnu. V dílně si zájemci mohli vyrobit tzv."sněžítka" a odnést si je na památku. Na prezentaci základní školy se přijela podívat i paní Mgr. Libuše Kolčavová z Odboru školství, mládeže a sportu z krajského úřadu Kraje Vysočina. Ti kdo se neúčastnili tvořivé dílny, zapojili venku na školním hřišti děti do her s ekologickou tématikou. Pořadatelé akce obdrželi keramická srdíčka s obrázkem bledule jarní, která se zde v lesích hojně nachází. Do tvořivé dílny se zapojil i zástupce Úřadu dolnorakouského zemského úřadu, 20. června se akce účastnil pan Bernard Haas. Pan starosta Rozsochatce obdržel ve čtvrtek jako dárek od starosty Libice nad Doubravou pana Václava Venhauera vlaječku obce, on pak v Horní Krupé předal starostovi panu Josefu Jelínkovi keramický zvonek se znakem obce Rozsochatec. Do Horní Krupé jel symbolicky spolu s pelotonem na kole. Letošní ročník Klimatouru bude dnes zakončen ve Světlé nad Sázavou.

/Lenka Hyršová/