20.4.2011 - Připomenutí velikonočních zvyků

V základní škole v Rozsochatci kladou důraz na udržování lidových zvyků, proto si 20. dubna 2011 připomněli zvyky spojené se svátky jara, s Velikonocemi. Nejprve školu navštívil s pásmem věnovaným velikonočním zvykům pan Roman Neumann z Horní Krupé. S žáky si povídal, hrál jim na kytaru i promítal obrázky spojené s tématem. Pak následovala velikonoční dílna s panem Petrem Hájkem, který učil chlapce plést pomlázky, a děvčata barvila vyfouklá vajíčka. Děti se každý rok na velikonoční tvoření velmi těší.
/Lenka Hyršová/