19. března řešili žáci naší školy matematické úlohy celostátní matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Druháci a třeťáci počítali úlohy v soutěži Cvrček a čtvrťáci v soutěži Klokánek.

Vedli si výborně a druhákům a třeťákům dokonce patří 1. místo v okrese Havlíčkův Brod v rámci všech škol.

Gratulujeme!