Soutěž v malování mandal

Naše škola se letos poprvé zúčastnila soutěže v malování mandal. Tuto soutěž vyhlašuje Centrum mandala v Brně - letos se konal 3.ročník. Do Brna jsme poslali celkem 12 soutěžních mandal . Mandaly najdete na www.madaladetem.cz, kde pro ně můžete i hlasovat. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Nováková Tereza, Fárka Ruby ,Haláková Tereza ,Svoboda David, Jelínek Karel, Hepner Dominik, Eisenvort Jakub, Šulista Jiří, Haláková Adéla, Piskačová Natálie. Jedna mandala je společná práce žáků 5. třídy a jedna mandala je postavena z víček a je to společná práce všech žáků školy. Hlasování začalo 1.12. 2013 a trvá do konce ledna 2014. Naše děti už nějaké hlasy získaly, ale i každý z vás jim může svým hlasem pomoci v boji o pěkné umístění. Z nejlepších mandal bude udělán kalendář a putovní výstava. Jejich autoři budou odměněni.

Na těchto stránkách se dozvíte o mandalách spoustu zajímavých věcí.

Ve  škole také proběhlo školní kolo. Bylo vyhodnoceno na vánoční besídce. Z každého ročníku byly odměněny tři nejlepší práce a jejich autoři získali odměnu. Zkrátka nepřišli ani ostatní zúčastnění žáci, kteří také obdrželi malou odměnu.