Ve středu 20. listopadu jsme se měli možnost díky výkladu pana Pavla Macků přenést do kouzelného světa hudby a objevit známé i neznámé hudební nástroje z doby  minulé i ze současnosti. Mohli jsme se seznámit s hudebními nástroji, které poslouchali jak egyptští faraóni, tak i naši keltští pradědové, slovanští kupci, středověcí králové včetně Karla IV., dvořané na renesančních sídlech i velikáni jako Bedřich Smetana. Výklad pan Macků doplnil i hrou na všechny nástroje, které přivezl, a my jsme jen s úžasem poslouchali.