Projekt Stromy

Téměř měsíc a půl se prolínalo téma Stromy do všech výukových předmětů. Projekt jsme zakončili v pondělí 20. října na Mezinárodní den stromů shrnutím všeho, co jsme se na toto téma dozvěděli.

Stromy jsme si připomněli například v přírodopise, kde děti zhotovily herbář listů ze stromů a keřů, poznávaly plody. Navštívili jsme také ekologické centrum v Horní Krupé, kde jsme absolvovali výukový program Stromy - staří velikáni.

Z plodů a šišek děti v pracovní výchově vyráběly krásná zvířátka, na hodinách výtvarné výchovy vytvořily spoustu zajímavých a originálních prací, které zdobí chodby a třídy naší školy.

O hodinách českého jazyka starší žáci vymýšleli příběhy o stromech, naučili se básničku na toto téma, luštili hádanky a pracovali s literárními texty.

O stromech a jejich významu si děti povídaly i v prvouce, v hudební výchově zpívaly tematické písničky.

I ve školní družině a v keramickém kroužku se dětem výrobky související s podzimem a stromy velmi podařily. Mnohé z nich si budou moct prohlédnout návštěvníci na jarmarku 26. října v sále místního obecního domu.

Myslíme si, že se projekt Stromy na naší škole povedl, že se všechny děti dozvěděly něco nového a že si zároveň připomněly, jak důležité pro nás lesy a stromy jsou.