Dětský den ve ŠD

Na čtvrteční odpoledne si paní učitelka v družině připravila pro děti spoustu soutěží a her. Všichni soutěžili s velkou vervou a nadšením. Odpoledne se vydařilo a děti odcházely spokojené domů.

Kromě dárků a odměn za soutěžní disciplíny, čekal také na děti ochutnávkový ovocný koš, který jsme zdarma obdrželi v rámci projektu Ovoce do škol. Před tím, než děti ovoce ochutnaly, se  seznámily s obsahem koše a názvy jednotlivých druhů ovoce v něm obsažených. Poté si také zasoutěžily v poznávání cizokrajného ovoce.