Soutěž ,,Cesta do Betléma" v mateřské škole

V pátek 17.ledna proběhlo hodnocení malé výtvarné soutěže, kdy děti i dospělí měli za úkol nakreslit nebo i jiným způsobem vypodobnit svoji rodinu u vánočního stromečku. Zúčastnilo se 20 soutěžních obrázků, soutěž byla anonymní, hodnotily děti ze základní školy. Všechny obrázky byly zdařilé, někdo kreslil, někdo vystřihoval a lepil, někdo zkombinoval obě metody a vytvořil koláž. Nakonec zvítězily 3 obrázky, které získaly nejvíce bodů-číslo 16,8 a 18. Všichni soutěžící byli odměněni vánočním diplomem a malou sladkostí. Poděkování patří všem, kteří měli odvahu zúčastnit se, zvláště všem dospělým, kteří si na svých pracích dali také velmi záležet!
J.Krédlová