Kdo nám bydlí v koši.

Tento den jsme se dozvěděli mnoho nového ohledně třídění různých odpadků. Seznámili jsme se s kamarády Plastíčkem, Kompostíčkem, Sklíčkem a Papíráčkem, se kterými jsme se naučili správně třídit odpad. Děti se dozvěděly, proč je třídění odpadu tak důležité, a vyzkoušely si nasbírat pár žížal na kompostu. Projekt měl u dětí velký úspěch.