Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 16. února 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci se na recitaci pilně připravovali.

Veršované pohádky Františka Hrubína zarecitovali prvňáčci a druháčci. Starší žáci si připravili díla známých českých básníků.

V mladší kategorii se umístily: 1. místo: Ruby Jane Fárka, 2. místo: Sylva Horáková, 3. místo: Kristýnka Jeřábková.

V kategorii starších se umístili: 1. místo: Josef Eisenvort, 2. místo: Ondra Vašák, 3. místo: Eliška Eisenvortová

Blahopřejeme vítězům!