V pátek 16. ledna absolvovali žáci 4. a 5. ročníku v ekologickém centru v Horní Krupé první část výukového programu Zemědělský rok. Programy Cesta chleba, Cesta mléka a Cesta krajinou seznamují žáky se zemědělskou činností na venkově.

Program Cesta chleba byl věnován poznání, jak složitá a dlouhá cesta vede od zrníčka až k bochníku chleba na našem stole. Žáci měli jedinečnou příležitost poznat, co všechno museli naši předkové udělat pro to, aby se mohli zakousnout do voňavého krajíce.

Děti se seznámily s jednotlivými zemědělskými postupy a nářadím, které se používalo v minulosti k pěstování a sklizni obilovin. Základní druhy obilovin, které na našem území pěstujeme, byly žákům představeny jak z botanického hlediska, tak z hlediska výživy a žáci se je mezi sebou učili rozeznávat.

Samotné zpracování zrna si potom mohli vyzkoušet na žentouru (kamenech sloužících k mletí zrní), na kterém si vlastnoručně umleli mouku.

Na závěr byli žáci v Dědově dílně přítomní u samotného procesu kvašení, výroby a pečení bochánků chleba. Lektorky neopomněly dětem připomenout ani význam chleba, který člověka doprovází už po staletí, hodnotu potravin, proměny zemědělské krajiny a ekologické zemědělství.

Všechny aktivity probíhaly formou her, samostatných i skupinových činností.

Kromě mletí mouky a pečení vlastnoručně vyrobených bochánků vzbudilo velké nadšení i mlácení obilí cepem, které si rovněž děti mohly vyzkoušet.