Beseda s Policií ČR

V pátek 15. května 2015 přijali naše pozvání policisté z Chotěboře.

Během besedy byli žáci seznámeni s činností a výzbrojí policie. V prezentaci, která byla věnovaná také městské policii, útvaru rychlého nasazení, těžkooděncům a dalším,  jsme si společně zopakovali důležitá telefonní čísla.

Pan policista nás seznámil s výzbrojí a donucovacími prostředky. Některé z nich jsme si mohli také vyzkoušet - například neprůstřelnou vestu a pouta.

Besedu jsme zakončili u policejního auta před školou, vozidlo jsme si mohli prohlédnout a zblízka jsme slyšeli i výstražné signály.

Beseda pro nás byla přínosem. Víme, že pravidla musíme dodržovat.