Školní výlet

V pátek 13. června jsme společně s dětmi z mateřské školy navštívili indiánskou vesničku v Nasavrkách.

Dopoledním programem nás provázeli dvě Indiánky ( Jiskra a Sova)a jeden Indián, který si říkal Králík. Mohli jsme společně s nimi nahlédnout do vybavených  týpí, ve kterých byly uloženy indiánské oděvy, hračky, zbraně, hudební nástroje a věci denní potřeby.

Také jsme se dozvěděli o historii indiánských kmenů, jejich způsobu života a kultuře, o osidlování Ameriky bělochy. Dále jsme zhlédli veselou indiánskou pohádku ,,Dobře upečený člověk“, zahráli jsme si indiánskou hru, zatančili si Orlí nebo Bizoní tanec , naučili jsme se rozdělávat oheň a křesáním a vyzkoušeli jsme i střelbu z luku.

Z výletu jsme si mohli odvézt indiánský suvenýr, korálky, náramek nebo třeba pohlednici s indiánskou vesnicí.

Výlet se nám moc líbil a prožili jsme v Nasavrkách spolu s Indiány hezký den.