Všechny děti bez rozdílu věku se velmi těšily na 11. listopad, svátek svatého Martina. Tento podvečer se již tradičně koná v naší obci lampionový průvod. Svatý Martin i letos přijel na krásném bílém koni, ale sníh opět nepřivezl.

Původ lampionového průvodu má pravděpodobně základ ve starogermánském pochodu s loučemi, který spojilo křesťanství se svátkem sv. Martina z Tours , římského vojáka, poustevníka a pozdějšího biskupa, který se podle legendy rozdělil s žebrákem o svůj důstojnický plášť. Toto gesto soucitu, laskavosti a pochopení se stalo symbolem lidskosti v blížící se zimě a je krásně vyjádřeno v tradici „nesení světla temnotou“.