Dospělí dětem

Hezkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné a literární soutěži nazvané Dospělí dětem. Byli jsme oceněni za literární tvorbu žáků 4. a 5. ročníku, kteří společně sestavili příběhy vodních, lesních a zahradních strašidel do Knihy plné strašidel a Kateřina Vašáková obdržela cenu za pohádku o Zajíci a želvě. Líbila se i výtvarná díla a děti si  pochutnaly na sladkých odměnách za oceněné práce. Všechny děti ze ZŠ a MŠ dostaly jako poděkování za účast v soutěži volnou vstupenku na víkendové divadelní představení v KD Havlíčkův Brod. Školáci si pak ještě navíc jeli do kulturního domu prohlédnout výtvarné práce všech zúčastněných škol našeho okresu.