Zahájení školního roku

Stejně jako v mnohých školách zazvonil v pondělí 1. září prvně po letních prázdninách v 7.45 hod. školní zvonek též v malotřídní základní škole v Rozsochatci.

Paní ředitelka Mgr. Hana Hertlová zde v tento den přivítala pět nových prvňáčků, děvčata Sylvu Horákovou, Kristýnu Jeřábkovou a Anetu Svobodovou a dva chlapce Jana Piskače a Lukáše Špilku. Nově se žákům představila i paní učitelka Mgr. Klára Mudruňková.

Paní učitelky seznámily děti s organizací školního roku 2014/2015, ve škole a ve školní družině. Od října budou moci žáci pracovat v několika zájmových kroužcích. A to ve velmi oblíbeném kroužku keramiky, v kroužku hudebně dramatickém, kde se budou děti mimo jiné učit hrát na zobcovou flétnu, dále se bude vyučovat zábavná angličtina, náboženská výchova a pohyb budou děti rozvíjet v kroužku aerobiku.

Starší děti na uvítanou prvňákům a jejich rodičům zazpívaly několik písniček a pak následovalo předávání pamětních listů, kytiček a dárků pro prvňáky.

/Lenka Hyršová/