Ve čtvrtek 1. listopadu na naší škole probíhal projekt Zdravá 5, kde se děti seznámily se všemi prvky zdravého stravování.

Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy zaměřený na zdravý životní styl.Lektorka Zdravé 5 seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Program byl velmi poučný a všem dětem se líbil.