Školní družina v ZŠ a MŠ Rozsochatec má jedno oddělení, které navštěvují děti z 1. – 5. třídy. ŠD se nachází přízemí budovy ZŠ. Děti mají možnost využívat školní tělocvičnu, která se nachází v těsném sousedství. V ŠD pracuje jedna vychovatelka. Pro svoji činnost lze využívat nejen vlastní prostory, ale i výše zmíněnou tělocvičnu, zahradu u ZŠ a přilehlé školní hřiště, stejně tak kmenové třídy ZŠ.

Provozní doba: 

  • Ranní družina: od 07.00 do 07.45 hodin.
  • Odpolední družina: od 11.30 do 15.30 hodin.

Vychovatelka:

Kontakt: