Nový školní rok plný překvapení.

První den školního roku 2012/2013 čekalo na žáky základní školy v Rozsochatci několik změn a překvapení. V závěru předešlého školního roku ze zdejší malotřídky odešla paní ředitelka Mgr. Lenka Mudrochová i jedna paní učitelka Mgr. Eva Blahušová. Obecní zastupitelstvo proto v letních měsících vypsalo konkurz na nové vedení zdejší školy. V konkurzu byla vybrána ze tří kandidátů nová paní ředitelka Mgr. Hana Hertlová, která si pak vybrala z uchazečů i novou paní učitelku Mgr. Martu Půžovou.

Ráno 3. září přivítal učitelský sbor a žáky pan starosta obce Václav Havelka v doprovodu hospodářky obce paní Dany Šrámkové. Přesto, že v celé republice zaznamenaly základní školy silný ročník žáků do první třídy, v základní škole v Rozsochatci pro tento školní rok nezasedl do lavice ani jeden prvňáček. Nové paní učitelky a žáci se vzájemně představili, po té paní ředitelka stručně seznámila přítomné s informacemi důležitými pro první týden vyučování, ostatní se budou žáci i rodiče dozvídat průběžně. Dětem byly pak rozdány kornouty se sladkým překvapením od sponzora a pan starosta předal všem členkám učitelského sboru kytičku.

/Lenka Hyršová/


Napište nám

Váše e-mailová adresa

Předmět zprávy

Zpráva

  • Mateřská škola
  • Rozsochatec 25, 582 72
  • telefon: (+420) 569 628 129
  • Základní škola
  • Rozsochatec 54, 582 72
  • telefon: (+420) 569 628 123
  • zsms@rozsochatec.cz

Copyright © Základní a mateřská škola Rozsochatec, Created by CzechProject spol. s r.o.